Τηλέφωνο ιατρείου: 210 4186974
Κινητό τηλέφωνο: 6944 36 4872

Τι είναι το Test-PAP υγρής φάσης;

Το Test-PAP υγρής φάσης (ή αλλιώς Thin Prep Test-PAP) είναι μία νέα μέθοδος ελέγχου των κυττάρων που συλλέγονται από τον τράχηλο της μήτρας. Η λήψη των κυττάρων από την επιφάνεια του τραχήλου, δε διαφέρει σε τίποτα από αυτήν με τον κλασικό τρόπο του test-PAP. Αμέσως μετά τη συλλογή των κυττάρων, το τελικό τμήμα της ειδικής βούρτσας αποσπάται και τοποθετείται σε ένα φιαλίδιο με μονιμοποιητικό υγρό. Μέσω αυτής της διαδικασίας, αφενός όλα τα κύτταρα που συλλέχθηκαν μεταφέρονται στο υγρό Thin Prep, αφετέρου εξασφαλίζεται η σωστή συντήρησή τους. 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Thin Prep σε σύγκριση με το Test-PAP;
  • Τα σημαντικότερο πλεονεκτήματα του Thin Prep είναι ότι εξασφαλίζει τη συλλογή όλων των κυττάρων που λαμβάνονται από τον τράχηλο αλλά και τη σωστή συντήρηση τους, συγκριτικά με το κλασικό Test-PAP που η πλειονότητα των κυττάρων μπορεί να χαθούν με το βουρτσάκι λήψης ή τη σπάτουλα.
  • Στο κλασικό Test-PAP, η απλή επάλειψη των κυττάρων στο γυάλινο πλακίδιο επιστρώνεται με ακανόνιστο τρόπο με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία κατά τη διαδικασία του ελέγχου στο μικροσκόπιο. Από την άλλη, το Thin Prep, προσφέρει επιχρίσματα άριστης ποιότητας, ώστε ο κυτταρολόγος να κάνει ακριβέστερη διάγνωση.
  • Το Thin Prep επίσης, επιτρέπει τη διενέργεια επιπλέον εξετάσεων, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες, πάνω στο ίδιο δείγμα. Αντίθετα, με το Test-PAP σε περίπτωση περαιτέρω εξετάσεων, είναι απαραίτητη η επαναληπτική επίσκεψη και λήψη κυττάρων.
Γιατί να προτιμήσω να κάνω το Thin Prep;

Το Thin Prep έχει ακριβέστερα αποτελέσματα από το κλασικό Test-PAP γιατί μπορεί να εντοπίσει περισσότερες βλάβες και αλλοιώσεις που σχετίζονται με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας ή τις προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις. Υπολογίζεται βάσει ερευνών παγκοσμίως, ότι η ακρίβεια στη διάγνωση μπορεί να αυξηθεί μέχρι 25% και αυτό αυτομάτως μας δίνει συνολική ακρίβεια στην εξέταση περίπου 90%.

Copyright © 2022. All rights reserved.